Digitaaliset Painemittarit

Digitala manometrar för mätning och kalibrering. Vi har även manometrar för panelmontering och med trådlös kommunikation.

DPI 104 digital test gauge